Skip to main content

Anežka Tetřevová

2023

Anežka je dlouhodobě aktivní na poli studentských samospráv a intenzivně se zasazuje o aktivizaci studentů nejen v Plzeňském kraji a obecné zvyšování studentské participace. Od roku 2021 je předsedkyní Studentského parlamentu Plzeňského kraje a v roce 2022 z její iniciativy vznikla největší studentská předvolební prezidentská debata Zavolíme!. Projektu Zavolíme! se podařilo ve 145 školách v České republice v přímém přenose ve vyučování otevřít diskuzi o volbě a významu prezidenta a přispět tak ke zvýšení informovanosti mladé generace o důležitosti občanské participace.