Skip to main content

O cenách

Ceny mladým lidem, kteří mění své okolí. Ve škole i mimo ni.

Udílí je Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem. První cenu studentská komora udělila v roce 2004. 

Cena se udílí u příležitosti výročí tragického úmrtí Jana Opletala, studenta Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Jeho oběť se stala symbolem dalšího boje za svobodu. 

Více o Janu Opletalovi

Laureáti

Ceny se udílejí ve třech kategoriích:

  • výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, 
  • hájení akademických práv a svobod, 
  • posílení studentských práv a svobod, 
  • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
  • výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí, 
  • hájení a posilování studentských práv a svobod, 
  • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
  • podpory demokracie a svobody  
  • prosazování a hájení lidských práv. 
  • boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci

Nominujte někoho ze svého okolí!

Ceny se udílí studentům a studentkám i čerstvým absolventům a absolventkám středních a vysokých škol. Za jejich aktivity v rámci studia, za studentskou i občanskou angažovanost, dobrovolnictví a další veřejně prospěšné aktivity.

Chci někoho nominovat

Navrhněte podobu ceny a získejte ocenění

Každá udělená cena je, stejně jako její laureát, nezaměnitelný originál. Studujete uměleckou školu nebo prostě rádi tvoříte? Vytvořte výtvarný návrh cen pro rok 2023, pošlete nám ho a získejte 10 000 Kč.

Chci vytvořit cenu