Skip to main content

11. 11. 2023, Praha – 11. listopadu si připomínáme Jana Opletala. Studenta, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Připomínka jeho památky následně odstartovala listopadové události roku 1989. Na jeho počest byly už po jedenácté uděleny Ceny Jana Opletala. Jde o národní studentské ocenění aktivních vysokoškoláků, nově od letošního ročníku také středoškoláků a mladých angažovaných osobností do 30 let. Ceny uděluje Studentská komora Rady vysokých škol společně se spolkem Díky, že můžem. Slavnostní předávání se uskutečnilo v Divadle Na zábradlí. Večerem provázel Bob Kartous. Celkem bylo nominováno 34 jednotlivců.

Během slavnostního večera byla cena udělena ve třech kategoriích. Smyslem ocenění je vyzdvihnout úsilí a úspěchy aktivních středoškoláků i vysokoškoláků za jejich aktivity ve škole i mimo ni. „Chceme už po jedenácté ocenit především hájení akademických práv a svobod, výjimečný přínos v rozvoji akademického nebo školského prostředí a v neposlední řadě také boj za rovné příležitosti a proti jakékoli diskriminaci,“ popisuje hlavní kritéria Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol.

Letošní novinkou je to, že na rozdíl od předchozích ročníků putuje jedna z cen také mezi středoškoláky. Konkrétně k Anežce Tetřevové, studentce maturitního ročníku Gymnázia Luďka Pika v Plzni. Anežka je druhým rokem předsedkyní Studentského parlamentu Plzeňského kraje a intenzivně se zasazuje o aktivizaci studentů nejen ve svém regionu. V roce 2022 z její iniciativy vznikla největší studentská předvolební prezidentská debata „Zavolíme!“. Byla koordinátorkou projektu, kterému se podařilo ve 145 školách v České republice v přímém přenose ve vyučování otevřít diskuzi o volbě prezidenta, a přispět tak ke zvýšení informovanosti mladé generace o důležitosti občanské participace.

Laureátkou v kategorii vysokých škol se stala Šárka Faicová, studentka prvního ročníku komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Už od středoškolských let působí v projektu Kudykampus, kde se stará o ambasadorskou komunitu, spolupráce se školami a studentskými organizacemi. Zasazuje se o to, aby účastníci díky programu zjistili, jakou vysokou školu si zvolit. Angažuje se také v projektu Safezóna zaměřeném na duševní zdraví. Byla stážistkou na Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vytvořila korpus 2000 českých autorek a zkoumala u nich nejrůznější proměnné, které ovlivňovaly jejich životy. Dobrovolnicky se podílela i na dalších projektech.

Další novinkou letošního roku bylo také ocenění v kategorii osobností do 30 let za společensky prospěšné aktivity. Cenu si tak odnesl také Tobiáš Frýdl, který je studentem produkce na FAMU a synem faráře Církve československé husitské. Stojí za projektem Víra v barvách duhy. Ten je jeho soukromou iniciativou a snaží se jeho prostřednictvím propojit dvě zdánlivě neslučitelné menšiny: svět LGBT a křesťanství. Jedná se o sérii videí, zpracovaných přístupnou formou, ve kterých vystupují respondenti z různých církví. Na projektu se jich podílelo několik desítek, faráři a farářky, duchovní, odborníci v oborech biblistiky či praktické teologie, často vyučující na teologických fakultách. Projekt cíleně představuje otevřené a přijímající názorové proudy. Záměrně nemapuje konzervativní postoje v církvích, přesto přináší pluralitu názorů. Videa byla zveřejněna teprve před několika týdny, výbor se tak rozhodl ocenit i aktuální příspěvek do společenské diskuze. 

Laureáty mohli nominovat jak samotní studenti, například své vrstevníky či blízké spolupracovníky, tak zástupci jednotlivých škol. Řadu studentů nominovali rektoři a děkani z několika českých univerzit, akademičtí senátoři a další. Ze všech nominovaných vybíral oceněné výbor, kde kromě zástupců obou pořádajících organizací zasedli také zástupci občanské společnosti. Mezi nimi například influencerka Johana Bázlerová nebo Kryštof Vosátka z Nadace BLÍŽKSOBĚ. Výboru předsedal Michal Nguyen, který sám cenu v minulosti obdržel za své aktivity v rámci akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Je skvělé a inspirativní vidět mezi nominovanými tolik šikovných mladých lidí. Ceny Jana Opletala mají nedocenitelný význam pro povzbuzení mladých lidí k aktivnímu zapojení do společnosti. Jejich angažovanost a hlas mají obrovský potenciál přinášet změny a posilovat demokratické hodnoty. To jsme přesně viděli u všech nominovaných jedinců. Věříme, že tato cena pomůže povzbudit mladé lidi k tomu, aby se nebáli vyjadřovat své názory a aktivně se zapojili do veřejného života. Jen tak bude naše demokracie vzkvétat – svěží pohled mladých a inovativní přístupy jsou pro naši společnost klíčové a měli bychom je v této cestě podporovat,“ uzavírá Bára Stárek, předsedkyně spolku Díky, že můžem.