Skip to main content

Nominace

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí. Ve škole i mimo ni.

Udílí je Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem. Ceny se udílí ve třech kategoriích:

  • výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, 
  • hájení akademických práv a svobod, 
  • posílení studentských práv a svobod, 
  • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
  • výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí, 
  • hájení a posilování studentských práv a svobod, 
  • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
  • podpory demokracie a svobody  
  • prosazování a hájení lidských práv. 
  • boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci

Nominace pro rok 2023 byly uzavřeny. Podívejte se na seznam nominovaných.

Kdo je mezi nominovanými?

Další předávání Cen Jana Opletala proběhne 11. 11. 2024. Nominace otevřeme už brzy.