Skip to main content

Nominace

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí. Ve škole i mimo ni.

Udílí je Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem. Ceny se udílí ve třech kategoriích:

 • výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, 
 • hájení akademických práv a svobod, 
 • posílení studentských práv a svobod, 
 • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
 • výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí, 
 • hájení a posilování studentských práv a svobod, 
 • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
 • podpory demokracie a svobody  
 • prosazování a hájení lidských práv. 
 • boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci

Kdo může podat návrh?

Od letošního roku může laureáty Cen Jana Opletala nominovat kdokoli. Tedy jakákoli fyzická či právnická osoba!

 • Jste učitel/učitelka, ředitel/ředitelka střední školy, člen akademické obce vysoké školy, zástupce jakéhokoli spolku či neformální skupiny, jsi student nebo studentka anebo prostě někdo, kdo zná aktivního mladého člověka ve svém okolí?

Nominujte je na Cenu Jana Opletala!

Co musí návrh obsahovat?

 • jméno navržené osoby 
 • stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě měla být Cena udělena, a kategorie
 • souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu
 • podpis navrhovatele/ky
 • návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění
 • návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, zveřejníme po uzavření nominací na konci října na těchto webových stránkách
Statut Cen Jana Opletala

  Koho nominujete?


  Kdo nominuje