Skip to main content

Nominace

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí. Ve škole i mimo ni.

Udílí je Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem. Ceny se udílí ve třech kategoriích:

 • výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, 
 • hájení akademických práv a svobod, 
 • posílení studentských práv a svobod, 
 • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
 • výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí, 
 • hájení a posilování studentských práv a svobod, 
 • významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
 • podpory demokracie a svobody  
 • prosazování a hájení lidských práv. 
 • boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci

  Koho nominujete?


  Kdo nominuje

  Kdo může podat návrh?

  • skupina alespoň 3 studentů středních nebo vysokých škol
  • členové a členky SK RVŠ
  • členové a členky Díky, že můžem, z.s.
  • akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu, studentské rady, spolky a další studentské struktury na středních a vysokých školách.
  • rektor/ka vysoké školy nebo děkan fakulty,
  • ředitel/ka či zástupce/kyně střední školy
  • právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje školství, neformálního vzdělávání, nebo k obhajobě práv studentů a studentek.

  Co musí návrh obsahovat?

  • jméno navržené osoby 
  • stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě měla být Cena udělena, a kategorie
  • souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu
  • podpis navrhovatele/ky
  • návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného odkladu po ukončení sběru na webových stránkách Cen. Vícečetné návrhy se zveřejňují jako jeden
  • návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění
  Statut Cen Jana Opletala