Skip to main content

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí.

Více o cenách

Laureáti za rok 2023

Anežka Tetřevová

STŘEDNÍ ŠKOLY
Profil

Šárka Faicová

VYSOKÉ ŠKOLY
Profil

Tobiáš Frýdl

OSOBNOST DO 30 LET
Profil

Ceny se udílí studentům a studentkám i čerstvým absolventům a absolventkám středních a vysokých škol. Za jejich aktivity v rámci studia, za studentskou i občanskou angažovanost, dobrovolnictví a další veřejně prospěšné aktivity.

Kdo byl Jan Opletal?

Student Lékařské fakulty, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Pohřbu se zúčastnily tisíce studentů a jeho osobnost se tak stala symbolem dalšího boje za svobodu.

Zjistěte o něm více

Laureáti

HLAVNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
POD ZÁŠTITOU