Skip to main content

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí.

Nominace jsou otevřeny

Laureáti za rok 2023

Anežka Tetřevová

STŘEDNÍ ŠKOLY
Profil

Šárka Faicová

VYSOKÉ ŠKOLY
Profil

Tobiáš Frýdl

OSOBNOST DO 30 LET
Profil

Ceny se udílí studentům a studentkám i čerstvým absolventům a absolventkám středních a vysokých škol. Za jejich aktivity v rámci studia, za studentskou i občanskou angažovanost, dobrovolnictví a další veřejně prospěšné aktivity.

Kdo byl Jan Opletal?

Student Lékařské fakulty, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Pohřbu se zúčastnily tisíce studentů a jeho osobnost se tak stala symbolem dalšího boje za svobodu.

Zjistěte o něm více

Laureáti

HLAVNÍ PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
POD ZÁŠTITOU