Skip to main content

Studentské ceny mladým lidem, kteří mění své okolí. Ve škole i mimo ni.

Více o cenách

Nominujte někoho ze svého okolí!

Ceny se udílí studentům a studentkám i čerstvým absolventům a absolventkám středních a vysokých škol. Za jejich aktivity v rámci studia, za studentskou i občanskou angažovanost, dobrovolnictví a další veřejně prospěšné aktivity.

Chci někoho nominovat

Navrhněte podobu ceny a získejte odměnu

Každá udělená cena je, stejně jako její laureát, nezaměnitelný originál. Studuješ uměleckou školu nebo prostě rád/a tvoříš? Vytvoř výtvarný návrh cen pro letošní rok, pošli nám ho a získej 10 000 Kč.

Chci vytvořit cenu

Kdo byl Jan Opletal?

Student Lékařské fakulty, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace v roce 1939. Pohřbu se zúčastnily tisíce studentů a jeho osobnost se tak stala symbolem dalšího boje za svobodu.

Zjistěte o něm více

Laureáti