Skip to main content

Šárka Faicová

2023

Šárka Faicová studuje Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. V současné době působí ve vzdělávacím projektu KudyKampus, kde se stará o 170 účastníků programu, ambasadorskou komunitu, spolupráce se školami a studentskými organizacemi. Velmi ji zajímá duševní zdraví mladých, proto se angažuje také v projektu Safezóna, vede tým 26 dobrovolníků a udává projektu směr. Absolvovala program DofE a rozhodla se, že bude programem provázet další generaci. Za své středoškolské studium byla dva roky stážistkou na Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vytvořila korpus 2000 českých autorek a zkoumala u nich nejrůznější proměnné, které ovlivňovaly jejich životy. Působila také jako šéfredaktorka studentského časopisu Psanec. Napsala dvě Středoškolské odborné činnosti, z čehož ta první se věnovala bezprostřednímu přijímání informací od autorit a druhá kvantitativnímu výzkumu spisovatelek z 19. a 20. století. Dobrovolnicky působila například v organizaci ADRA, ve studentském parlamentu nebo České středoškolské unii.