Skip to main content

Výtvarný návrh ceny

Každá udělená cena je, stejně jako její laureát, nezaměnitelný originál.

Studuješ uměleckou školu nebo prostě rád/a tvoříš? Vytvoř výtvarný návrh cen pro letošní rok, pošli nám ho do 10. 10. 2023 a získej ocenění 10 000 Kč.

Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt. Na návrhu můžete pracovat i společně. Všichni autoři však musí splnit požadovaná kritéria více popsaná v pravidlech soutěže.

Rozměry návrhu by neměly přesáhnout rozměry 20x20x15 cm. Objekt by měl být vyrobitelný v časovém horizontu 2 týdnů a celkové náklady na realizaci by neměly přesáhnout hodnotu 15 000 Kč.

Podrobnější zadání a pravidla soutěže

Podoba ceny v roce 2021

  Příloha by měla obsahovat:

  • zprávu popisující ideové řešení a technické provedení (max 400 slov)

  • vizualizaci 3D sošky (min. dvě perspektivy)

  • technický výkres obsahující parametry sošky (min. 1 výkres)

  • 4 pohledové skicy

  • přibližnou kalkulaci výrobních nákladů