Skip to main content

Výtvarný návrh ceny

Každá udělená cena je, stejně jako její laureát, nezaměnitelný originál.

Studuješ uměleckou školu nebo prostě rád/a tvoříš? Vytvoř výtvarný návrh cen pro letošní rok, pošli nám ho do 10. 10. 2023 a získej ocenění 10 000 Kč.

Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt. Na návrhu můžete pracovat i společně. Všichni autoři však musí splnit požadovaná kritéria více popsaná v pravidlech soutěže.

Rozměry návrhu by neměly přesáhnout rozměry 20x20x15 cm. Objekt by měl být vyrobitelný v časovém horizontu 2 týdnů a celkové náklady na realizaci by neměly přesáhnout hodnotu 15 000 Kč.

Podrobnější zadání a pravidla soutěže

Podoba ceny v roce 2021

Formulář pro přihlašování do výtvarné výzvy byl již uzavřen.